Новини

Повідомлення акціонерам через депозитарну систему України (Приватне акціонерне товариство «Українська міжбанківська валютна біржа»– РЗЗА 30.12.2022)

Відповідно до вимог «Порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України», затвердженого рішенням НКЦПФР від 07.03.2017 №148, та Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «ІНВІНТУМ» розмістило посилання на копії повідомлення про проведення річних загальних зборів Приватного акціонерного товариства "Українська міжбанківська валютна біржа" ISIN UA400062632 ЕДРПОУ 22877057, що направлено ним через депозитарну систему України всім акціонерам.

Дата отримання повідомлення від Центрального депозитарію України - 30.11.2022.

Дата розміщення посилання на повідомлення - 01.12.2022.

Копія повідомлення, що розміщене на веб-сайті ТОВ “ІНВІНТУМ”, посилання на копію повідомлення, що розміщене на веб-сайті Центрального депозитарію України.