Новини

Повідомлення акціонерам через депозитарну систему України (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" – РЗЗА 28.12.2022)

Відповідно до вимог «Порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України», затвердженого рішенням НКЦПФР від 07.03.2017 №148, та Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «ІНВІНТУМ» розмістило посилання на копії повідомлення про проведення річних загальних зборів АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (UA4000067300), що направлено ним через депозитарну систему України всім акціонерам.

Дата отримання повідомлення від Центрального депозитарію України - 29.11.2022.

Дата розміщення посилання на повідомлення - 29.11.2022.

Копія повідомлення, що розміщене на веб-сайті ТОВ “ІНВІНТУМ”, посилання на копію повідомлення, що розміщене на веб-сайті Центрального депозитарію України.