Депозитарна діяльність

ТОВ «ІНВІНТУМ» здійснює професійну діяльність на фондовому ринку - депозитарну діяльність на підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

 •  на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи - серії АЕ № 286840 (дата видачі 22.04.2014р., строк дії з 08.04.2014 р. необмежений)

 Для обліку та обслуговування державних, корпоративних та муніципальних цінних паперів ТОВ «ІНВІНТУМ» кореспондує з усіма діючими депозитаріями України, а саме:

 • Депозитарій Національного банку України – код МДО 404921;
 • ПАТ «Національний депозитарій України» - номер рахунку 100024-UA40404921.

ТОВ «ІНВІНТУМ» надає повний спектр депозитарних послуг юридичним і фізичним особам – власникам цінних паперів українських емітентів, резидентам та нерезидентам:

 • відкриття та обслуговування рахунків в цінних паперах депонентів;
 • відкриття та обслуговування рахунків в цінних паперах власників цінних паперів за договорами з емітентами;
 • обслуговування обігу цінних паперів в бездокументарній формі;
 • реєстрація та підтвердження права власності на цінні папери;
 • блокування цінних паперів під забезпечення договорів застави, кредитних договорів та ін., зняття блокування;
 • забезпечення виконання угод з цінними паперами з грошовим врегулюванням за принципом "поставка проти оплати", в тому числі всі види біржових операцій;
 • депозитарне обслуговування обігу державних цінних паперів (ОВДП);
 • виплата доходів за цінними паперами;
 • розсилка повідомлень власникам  цінних паперів про проведення Загальних зборів акціонерів та про корпоративні події емітентів;
 • виконання функцій Реєстраційної комісії та Лічильної комісії при проведенні Загальних зборів акціонерів.

Депозитарна установа ТОВ «ІНВІНТУМ»  має сучасне комп‘ютерне та програмне обладнання,  пропонує своїм клієнтам гнучкі та зручні тарифи на депозитарне обслуговування, а також індивідуальний підхід при обслуговуванні операцій з цінними паперами.

Ми будемо раді співпраці з Вами і докладемо максимум зусиль для надійного зберігання та обліку Ваших фінансових активів!