Новини

Повідомлення акціонерам через депозитарну систему України (ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ" (ISIN UA1005321005 ЄДРПОУ 05839888) – РЗЗА 23.06.2023)

Відповідно до вимог «Порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України», затвердженого рішенням НКЦПФР від 07.03.2017 №148, та Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «ІНВІНТУМ» розмістило посилання на копії повідомлення про проведення річних загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ" (ISIN UA1005321005 ЄДРПОУ 05839888), що направлено ним через депозитарну систему України всім акціонерам.

Дата отримання повідомлення від Центрального депозитарію України - 23.05.2023.

Дата розміщення посилання на повідомлення - 24.05.2023.

Копія повідомлення, що розміщене на веб-сайті ТОВ “ІНВІНТУМ”, посилання на копію повідомлення, що розміщене на веб-сайті Центрального депозитарію України.