Новини

Повідомлення акціонерам через депозитарну систему України (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Миколаївобленерго» (UA4000080899, ЄДРПОУ 23399393)– ПЗЗА 14.06.2023)

Відповідно до вимог «Порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України», затвердженого рішенням НКЦПФР від 07.03.2017 №148, та Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «ІНВІНТУМ» розмістило посилання на копію повідомлення про проведення позачергових загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Миколаївобленерго» (UA4000080899, ЄДРПОУ 23399393), що направлено ним через депозитарну систему України всім акціонерам.

Дата отримання повідомлення від Центрального депозитарію України - 15.05.2023.

Дата розміщення посилання на повідомлення - 15.05.2023.

Копія повідомлення, що розміщене на веб-сайті ТОВ “ІНВІНТУМ”, посилання на копію повідомлення, що розміщене на веб-сайті Центрального депозитарію України.