Новини

Повідомлення акціонерам через депозитарну систему України (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Українські енергетичні машини» – проведення спільних ПЗЗА 21.12.2021)

Відповідно до вимог «Порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України», затвердженого рішенням НКЦПФР від 07.03.2017 №148, та Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «ІНВІНТУМ» розмістило посилання на копії повідомлення про проведення спільних позачергових загальних зборів АТ «Українські енергетичні машини» та АТ «Завод «Електроважмаш», що направлено емітентом через депозитарну систему України всім акціонерам.

Дата отримання повідомлення від Центрального депозитарію України - 17.11.2021.

Дата розміщення посилання на повідомлення - 17.11.2021.

Копія повідомлення, що розміщене на веб-сайті ТОВ “ІНВІНТУМ”, посилання на копію повідомлення, що розміщене на веб-сайті Центрального депозитарію України.