Новини

Повідомлення акціонерам через депозитарну систему України (ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» – Squeze-out)

Відповідно до вимог «Порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України», затвердженого рішенням НКЦПФР від 07.03.2017 №148, та Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «ІНВІНТУМ» розмістило посилання на копії протоколу засідання наглядової ради та публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій в усіх власників акцій емітента ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (UA4000087042), що направлено через депозитарну систему України всім акціонерам.

Дата отримання повідомлення від Центрального депозитарію України - 13.10.2021.

Дата розміщення посилання на повідомлення - 13.10.2021.

Копія повідомлення, що розміщене на веб-сайті ТОВ “ІНВІНТУМ”, посилання на копію повідомлення, що розміщене на веб-сайті Центрального депозитарію України.