Новини

До уваги клієнтів, що обслуговувались у депозитарній установі ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРШЕ РЕЄСТРАЦІЙНЕ БЮРО» (далі ТОВ «ПРБ»)

ТОВ «ІНВІНТУМ» повідомляє про отримання від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», як уповноваженого на зберігання, документів, архивів баз даних ТОВ «ПРБ» (ЄДРПОУ 33575999) для забезпечення подальшого обліку та обслуговування цінних паперів, прав на цінні папери депонентів, номінальних утримувачів, що в установленому порядку не закрили своїх рахунків у цінних паперах у депозитарній установі ТОВ «ПРБ», та власників цінних паперів, рахунки яких обслуговувались депозитарною установою ТОВ «ПРБ» на підставі договору з емітентом про відкриття рахунків у цінних паперах власників та не були переведені емітентом до нової депозитарної установи у порядку, встановленому законодавством.

Для укладання договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з ТОВ «ІНВІНТУМ» необхідно звернутися до нас за адресою:

01042, м. Київ, вул. Чигоріна, буд. 18, к. 214

або за телефоном

(044) 332-30-34

для отримання консультації з приводу укладання відповідного договору та проходження ідентифікації.

Повідомлення акціонерам через депозитарну систему України (ПАТ «Черкасиобленерго» – РЗЗ 30.04.2021(внесення змін до порядку денного)

Відповідно до вимог «Порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України», затвердженого рішенням НКЦПФР від 07.03.2017 №148, та Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «ІНВІНТУМ» розмістило посилання на копії повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів ПАТ «Черкасиобленерго» (UA4000097893) та внесення змін до порядку денного, що направлено емітентом через депозитарну систему України всім акціонерам.

Дата отримання повідомлення від Центрального депозитарію України - 19.04.2021.

Дата розміщення посилання на повідомлення - 19.04.2021.

Копія повідомлення, що розміщене на веб-сайті ТОВ “ІНВІНТУМ”, посилання на копію повідомлення, що розміщене на веб-сайті Центрального депозитарію України.

Повідомлення акціонерам через депозитарну систему України (АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"– РЗЗ 24.05.2021)

Відповідно до вимог «Порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України», затвердженого рішенням НКЦПФР від 07.03.2017 №148, та Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «ІНВІНТУМ» розмістило посилання на копії повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (UA400081533), що направлено ним через депозитарну систему України всім акціонерам.

Дата отримання повідомлення від Центрального депозитарію України - 19.04.2021.

Дата розміщення посилання на повідомлення - 19.04.2021.

Копія повідомлення, що розміщене на веб-сайті ТОВ “ІНВІНТУМ”, посилання на копію повідомлення, що розміщене на веб-сайті Центрального депозитарію України.

Повідомлення акціонерам через депозитарну систему України (АТ "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"– РЗЗ 24.05.2021)

Відповідно до вимог «Порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України», затвердженого рішенням НКЦПФР від 07.03.2017 №148, та Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «ІНВІНТУМ» розмістило посилання на копії повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів АТ "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (UA1500911003), що направлено ним через депозитарну систему України всім акціонерам.

Дата отримання повідомлення від Центрального депозитарію України - 15.04.2021.

Дата розміщення посилання на повідомлення - 15.04.2021.

Копія повідомлення, що розміщене на веб-сайті ТОВ “ІНВІНТУМ”, посилання на копію повідомлення, що розміщене на веб-сайті Центрального депозитарію України.

Повідомлення акціонерам через депозитарну систему України (АТ «Харківобленерго» – ЗЗА 28.04.2021)

Відповідно до вимог «Порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України», затвердженого рішенням НКЦПФР від 07.03.2017 №148, та Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «ІНВІНТУМ» розмістило посилання на копії повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів АТ «Харківобленерго», що направлено ним через депозитарну систему України всім акціонерам.

Дата отримання повідомлення від Центрального депозитарію України - 13.04.2021.

Дата розміщення посилання на повідомлення - 13.04.2021.

Копія повідомлення, що розміщене на веб-сайті ТОВ “ІНВІНТУМ”, посилання на копію повідомлення, що розміщене на веб-сайті Центрального депозитарію України.