Торгівля цінними паперами

Торгівля цінними паперами

ТОВ «ІНВІНТУМ» здійснює професійну діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами на підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що передбачає субброкерську діяльність та брокерську діяльність – серії АЕ №286850 (дата видачі 22.04.2014, строк дії ліцензії з 15.04.2014 – необмежений).Звертаючись до ТОВ «ІНВІНТУМ», клієнти отримують можливість:

 • швидкого та якісного обслуговування фахівцями компанії, які регулярно проходять сертифікацію в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також постійно підвищують рівень своїх професійних знань та кваліфікацію;
 • індивідуального підходу до вирішення проблем - ми розглянемо всі можливі варіанти та запропонуємо схему роботи, що максимально відповідатиме інтересам кожного клієнта;
 • укладення угод як на біржовому так і на позабіржовому ринку.


ТОВ «ІНВІНТУМ» проводить операції та надає послуги з купівлі-продажу таких цінних паперів:

 •  акції;
 • облігації підприємств;
 • векселі
 • цінні папери інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)
 • муніципальні облігації;
 • державні цінні папери (в тому числі облігації ПДВ).

Брокерське обслуговування  на фондовому ринку включає в себе комплексне обслуговування клієнтів на підставі договору на брокерське обслуговування протягом певного терміну, а також виконання разових заявок клієнтів на купівлю або продаж цінних паперів на підставі укладених договір доручення або договорів комісії.

В процесі взаємодії клієнтів з фахівцями компанії щодо обслуговування на фондовому ринку, при проведенні переговорів, визначаються умови проведення операцій:

 •  вид цінних паперів;
 • емітент;
 • номінальна вартість одного цінного паперу та номер (серія) випуску; 
 • обсяг купівлі-продажу цінних паперів;
 • ціна за один цінний папір або її обмеження, яке є прийнятним для клієнта;
 • вид замовлення (на купівлю/продаж/обмін цінних паперів або інше);
 • від імені кого торговець має діяти під час виконання замовлення клієнта (від власного імені/від імені клієнта);
 • вимоги клієнта щодо здійснення перереєстрації (за перереєстрацію відповідає Торговець/Клієнт/Контрагент, термін перереєстрації, розподіл видатків між покупцем та продавцем тощо);
 • термін дії замовлення (на термін або відкрите);
 • розмір комісійної винагороди торговця за здійснення операції з цінними паперами на визначених умовах. Як правило, розмір винагороди визначається у відсотках до обсягу операції;
 • сума грошових коштів, що необхідна для сплати зборів фондових бірж, державного мита та інших обов'язкових платежів по виконанню доручення клієнта, що підлягає перерахуванню на відповідний рахунок торговця (разом з грошовими коштами на оплату цінних паперів у випадку їх придбання);
 • інші умови (особливі умови виконання операції, додаткові інструкції).

Клієнти можуть надавати замовлення на виконання таких операцій:

 • купівля цінних паперів;
 • продаж цінних паперів;
 • міна (обмін) цінних паперів.
   

При видачі замовлення на продаж/обмін іменних цінних паперів клієнт має надати документи, які підтверджують його право власності або повноваження щодо цінних паперів.
Після прийняття замовлення від клієнта торговець укладає договір з третьою особою на виконання цього замовлення.
 
Клієнти отримують можливість укладення угод за операціями з цінними паперами на організаційно-оформленому фондовому ринку. ТОВ «ІНВІНТУМ» може брати участь у торгах з купівлі-продажу цінних паперів на біржах.