Професійний учасник фондового ринку

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВІНТУМ» - є професійним учасником фондового ринку України, що здійснює депозитарну діяльність та діяльність з торгівлі цінними паперами: брокерську та дилерську діяльність. В компанії працюють досвідчені спеціалісти, які здатні надавати високоякісні фінансові послуги своїм клієнтам.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВІНТУМ»

є професійним учасником фондового ринку України. ТОВ «ІНВІНТУМ» було створено для надання якісних послуг на ринку цінних паперів України. В нашу команду входять професіонали та фахівці з великим досвідом роботи на фондовому ринку

Депозитарна діяльність

ТОВ «ІНВІНТУМ» надає повний спектр депозитарних послуг юридичним і фізичним особам – власникам цінних паперів українських емітентів, резидентам та нерезидентам

Діяльність з торгівлі цінними паперами

ТОВ «ІНВІНТУМ» проводить операції та надає послуги з купівлі-продажу цінних паперів

ТОВ «ІНВІНТУМ» здійснює професійну діяльність на фондовому ринку на підставі ліцензій, виданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, на здійснення:

Діяльності з торгівлі цінними паперами:

  • брокерська діяльність – серії АЕ № 286850 (дата видачі 22.04.2014р., строк дії з 15.04.2014 р. необмежений)
  • дилерська діяльність – серії АЕ № 286851 (дата видачі 22.04.2014р., строк дії з 15.04.2014 р. необмежений)

Депозитарної діяльності:

  • депозитарна діяльність депозитарної установи – серії АЕ № 286840 (дата видачі 22.04.2014р., строк дії з 08.04.2014 р. необмежений)

Переглянути документи

За даними ПАРД, по обсягу депозитарних активів за номінальною вартістю, ТОВ «ІНВІНТУМ» входить до першої 10-ки депозитарних установ України:

ЄДРПОУ Назва установи
1. 23697280 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК"
2. 00032112 Публічне акціонерне товариство "Державний експортно - імпортний банк України"
3. 00032129 Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"
4. 14282829 Публічне акціонерне товариство "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
5. 14305909 Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
6. 38511128 ТОВ "ІНВІНТУМ"
7. 00039019 ПАТ "УКРСОЦБАНК"
8. 33299878 Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА"
9. 09807750 Публічне акціонерне товариство "УКРСИББАНК"
10. 21685166 Публічне акціонерне товариство "ОТП Банк"

Новини

До уваги клієнтів депозитарної установи ТОВ «ІНВІНТУМ»!

        Повідомляємо, що згідно Порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України затвердженого рішенням НКЦПФР №148 від 07.03.2017 року, відбулися зміни у внутрішніх документах депозитарної установи, а саме у Договорі про обслуговування рахунку в цінних паперах та у Положенні про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «ІНВІНТУМ».

Звертаємо Вашу увагу на необхідність внесення змін до укладених Договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах та актуалізації інформації в Анкетах  рахунку в цінних паперах в частині інформації про адреси електронної пошти на які будуть направлятися повідомлення  акціонерам через депозитарну систему України.

Детальніше...

До уваги депонентів-юридичних осіб та емітентів!

         В зв’язку з підвищенням вартості послуг (тарифів) на  здійснення депозитарної діяльності ПАТ «Національний депозитарій України» (з 01.05.2017) нами був проведений аналіз фактичних розрахунків собівартості послуг, що надаються депонентам/емітентам ТОВ «ІНВІНТУМ». За результатами проведеного аналізу та з метою покриття операційних витрат,  депозитарна установа ТОВ «ІНВІНТУМ» була вимушена переглянути та затвердити нові Тарифи комісійної винагороди за надання депозитарних послуг.

Оновлені Тарифи на депозитарні послуги вступають в дію з 01.06.2017. Додаток 1 Тарифи юр особам резидентам та нерезидентам.pdf

Умови обслуговування рахунку в цінних паперах залишились незмінними.

ТОВ «ІНВІНТУМ» увійшло до ТОП-100 кращих підприємств України у номінації «Результативність та рентабельність»

          За даними Союзу національних бізнес-рейтингів, в результаті проведення загальнодержавного економічного ранжування суб’єктів господарювання, які провадять діяльність на ринку цінних паперів, ТОВ «ІНВІНТУМ» займаєIV місце серед компаній м. Києва та XII місце серед господарських товариств України. Почесна відзнака «Leader of the branch» («Лідер галузі») присвоєна ТОВ «ІНВІНТУМ» у січні 2017 року у номінації «Результативність та рентабельність».

Детальніше...

До уваги клієнтів депозитарної установи ТОВ «ІНВІНТУМ»!

Відповідно до вимог п.22 р. IX «Положення про провадження депозитарної діяльності», затвердженого рішенням НКЦПФР №735 від 23.04.2013 року,  депозитарні установи в порядку, строки та обсягах, що встановлені Центральним депозитарієм за погодженням з НКЦПФР, мають надавати до Центрального депозитарію інформацію щодо стану рахунків у цінних паперах депонентів цієї депозитарної установи та інформацію щодо проведення між рахунками депонентів цієї депозитарної установи облікових операцій переказу прав на цінні папери, пов'язаних з набуттям/припиненням цих прав. 

Детальніше...

Дo уваги акціонерів ПАТ «Промінвестбанк»

ПАТ «Промінвестбанк» (код за ЄДРПОУ 00039002, м. Київ, пров. Шевченка, 12).

Наглядова Рада Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» повідомляє про скликання в порядку ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк», які відбудуться 3 червня 2016 року о 12:00 годині за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, 12, кімната А 902 (актовий зал), 9 поверх, з повідомленням про скликання позачергових Загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати його проведення в порядку, встановленому статтею 35 цього Закону.

Детальніше...

Партнери та клієнти

Пошук по сайту

Положення про депозитарну діяльність